top of page
Foto.jpg

OM MIG

Jeg er cand.mag. i kunsthistorie og har arbejdet som kunstformidler i museumsregi i mere end 10 år. Som kunsthistoriker interesserer det mig at opdage forbindelser og tråde mellem nutidens og fortidens kunstneriske frembringelser. Jeg er desuden særligt optaget af tværdisciplinære møder; de krydsfelter, hvor billedkunst, litteratur og musik samles om fælles verdensopfattelser, strukturer eller tematikker – og hvor de gensidigt befrugter eller beriger hinanden.

bottom of page